Επίδειξη Λύσεων για την
Ηλεκτρονικη Διακυβερνηση

Καλώς ορίσατε στο Ψηφιακό Κέντρο Επίδειξης Λύσεων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  Αποτελούμε Κέντρο για την παρουσίαση πιστοποιημένων λύσεων για οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι λύσεις που παρουσιάζονται προέρχονται από την Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικό, και αποτελούν προσπάθειες δημιουργίας ατόμων ή επιχειρήσεων που προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Recent Projects

Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων

Ο Δήμος Σάμου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, συνεργάζονται για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο τη διασύνδεση με τους απόδημους Σάμιους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Continue reading "Ψηφιακό Κέντρο Αποδήμων Σαμίων"

Nearesque.com – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπερ-Τοπικής Ενημέρωσης

Το Nearesque.com είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που με καινοτόμο τρόπο αποκτά, συγκεντρώνει και συσχετίζει υπερ-τοπικές ειδήσεις επάνω στον χάρτη και ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι συμβαίνει κοντά τους σε ακρίβεια μέτρου!

Continue reading "Nearesque.com – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπερ-Τοπικής Ενημέρωσης"

import.io

en:Effective data usage can deliver incredible performance and value in virtually every business, from the smallest independent company to the largest multinational. It can also promote education, academic research, charity work, investigative journalism and many other efforts to help make our world a better place.

el :Η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων μπορεί να προσφέρει απίστευτη απόδοση και αξία σχεδόν σε κάθε επιχείρηση, από τη μικρότερη ανεξάρτητη εταιρεία έως τη μεγαλύτερη πολυεθνική. Μπορεί επίσης να προωθήσει την εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή έρευνα, την φιλανθρωπική δουλειά, την ερευνητική δημοσιογραφία και πολλές άλλες προσπάθειες που βοηθούν να γίνει ο κόσμος μας μια καλύτερη θέση.

Continue reading "import.io"

Node XL

en: NodeXL is the network MSPaint. NodeXL Basic is a free open source code for Microsoft® Excel® 2007, 2010, 2013, and 2016 that facilitates the exploration of network graphs

el: Το NodeXL είναι το MSPaint των δικτύων. Το NodeXL Basic είναι ένα δωρεάν πρότυπο ανοιχτού κώδικα για τα Microsoft® Excel® 2007, 2010, 2013 και 2016 που διευκολύνει την εξερεύνηση των γραφημάτων δικτύου

Continue reading "Node XL"

joojip

en: In today’s world, devices and applications are constantly sending data. These data must be processed and collected in order to draw accurate indications that are available in time, often immediately after the arrival of new data
el: Στον σημερινό κόσμο, οι συσκευές και οι εφαρμογές στέλνουν δεδομένα συνεχώς. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να συγκεντρώνονται, ώστε να αντλούνται εύστοχες ενδείξεις που είναι διαθέσιμες εγκαίρως, συχνά αμέσως μετά την άφιξη νέων δεδομένων

Continue reading "joojip"

NIC

en : With the dramatic development of mobile telephony and voice telephony technology, digital government now offers much more than Web-based solutions.
el : Με τη δραματική ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας και φωνητικής τηλεφωνίας, η ψηφιακή κυβέρνηση προσφέρει πλέον πολύ περισσότερα από ό, τι οι λύσεις που βασίζονται στο Web

Continue reading "NIC"

Dolphin and whale (NOOA)

en: The Dolphin and Whale 911 application will enhance the accurate and timely reporting of living marine mammals in the southeastern US region.
el: Η εφαρμογή Dolphin and Whale 911 θα ενισχύσει την ακριβή και έγκαιρη αναφορά των έμβιων θαλάσσιων θηλαστικών στην περιοχή των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

Continue reading "Dolphin and whale (NOOA)"

Ask Karen

en:Ask Karen for help 24 hours a day and advice on preventing food-borne illness, safe food handling and storage and safe preparation of meat, poultry and egg products
el:: Ρωτήστε την Karen για βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο και συμβουλές σχετικά με την πρόληψη της τροφικής ασθένειας, τον ασφαλή χειρισμό και αποθήκευση τροφίμων και την ασφαλή προετοιμασία του κρέατος, των πουλερικών και των προϊόντων αυγών

Continue reading "Ask Karen"

FEMA

en: Weather weather information from National Weather & Service for more than five locations
el: Ενημέρωση σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα από το National Weather & Service για πάνω από πέντε τοποθεσίες

Continue reading "FEMA"