14ο Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό και Μέσης Ανατολής Συνέδριο στα Πληροφοριακά Συστήματα (EMCIS2017)

Το Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό και Μέσης Ανατολής Συνέδριο στα Πληροφοριακά Συστήματα (EMCIS) αποτελεί ένα ετήσιο ερευνητικό γεγονός στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων με πολλαπλές προοπτικές είτε κατά τόπου είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Το EMCIS έχει, επιτυχώς, καταφέρει να ενώσει ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο σε μια φιλική ατμόσφαιρα, πραγματοποιώντας ελεύθερη ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών. Φέτος, το EMCIS οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα και το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνα.

[restrict]

*       Big Data and Semantic Web
*       Cloud Computing
*       Digital Services, Social Media and Digital Collaboration
*       e-Government
*       Enterprise Systems
*       Science Communication in the Digital Public Sphere
*       Blockchain and Fintech
*       Information Systems Security and Information Privacy Protection
*       Healthcare Information Systems
*       Management and Organizational Issues in Information Systems
*       IT Governance
*       Innovative Research Projects

[/restrict] [not_logged_in]

*       Big Data and Semantic Web
*       Cloud Computing
*       Digital Services, Social Media and Digital Collaboration
*       e-Government
*       Enterprise Systems
*       Science Communication in the Digital Public Sphere
*       Blockchain and Fintech
*       Information Systems Security and Information Privacy Protection
*       Healthcare Information Systems
*       Management and Organizational Issues in Information Systems
*       IT Governance
*       Innovative Research Projects

[/not_logged_in]

Επικοινωνία

Περισσότερες πληροφορίες:
www.emcis.eu

University of Coimbra,
Πορτογαλία,
07-08/09/2017

Επιστημονικές Έρευνες:

EMCIS accepted research papers will be published in a Springer Lecture Notes in Business Information Processing volume. Papers must not exceed 14 pages in the LNBIP format.

Σημαντικές Ημερομηνίες

*       Electronic Submission Deadline: 19/05/2017
*       Notification of Acceptance to Authors: 18/06/2017
*       Camera Ready Copy: 01/07/2017