Αναβάθμιση πλατφόρμας Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Με μεγάλη μας χαρά, σας καλωσορίζουμε στη νέα και αναβαθμισμένη πλατφόρμα του Κέντρου μας και ευχόμαστε να απολαύσετε την σύγχρονη εμφάνιση, νέα δομή και λογική. Με τη νέα αυτή πλατφόρμα, δημιουργήσαμε ένα συμμετοχικό περιβάλλον, μέσω του όποιου σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεστε και να ενημερώνετε με καινούργιο περιεχόμενο το Κέντρο μας.

Οι νέες παρεχόμενες δυνατότητες είναι:

  • Δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών στην προσθήκη νέων, άρθρων, όπου θα αναγράφεται ο συγγραφέας
  • Δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών στην προσθήκη μελλοντικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων
  • Δυνατότητα ενημέρωσης για ήδη υπάρχουσες λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και συμμετοχής των μελών, με προσθήκη των λύσεών τους ( Επίδειξη Λύσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης )
  • Βελτιωμένη αναζήτηση στο παριεχόμενο και στο συνεχώς υπό αναβάθμιση υλικό του Κέντρου

Υπενθυμίζουμε ότι το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα φορέα μελέτης, εκπαίδευσης, σχεδιασμού και υποστήριξης της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Κέντρο, μέσα από την συνεχή συγκέντρωση της διεθνούς αλλά και της ελληνικής εμπειρίας πάνω σε κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύει αφενός στην όσο το δυνατόν πιο άμεση και ολοκληρωμένη διάδοση των κανόνων και μεθόδων που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην ευέλικτη εφαρμογή του πλήθους των δυνατοτήτων της στις εκάστοτε ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Εκ της Διαχειριστικής Ομάδας του ΚΕΗΔ