Ανοιχτά Δεδομένα από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN

Eνημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, στο Επιμελητήριο Χανίων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) στοχεύει στην καινοτομία, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική και κοινωνική ζωή.

Στην εκδήλωση έγινε λόγος για το πως θα γίνει η αξιοποίηση των «Ανοικτών Δεδομένων – Open Data» και ποιες επιχειρηματικές διαστάσεις μπορούν να αναπτυχθούν.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρεια Κρήτης, όπου παρουσίασε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την επίτευξη της διαφάνειας, του προγραμματισμού, της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “ODEON”, του οποίου εταίρος είναι η Περιφέρεια Κρήτης εξήγησε τους σκοπούς του ευρωπαϊκού προγράμματος ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation) και ο Ανδρέας Παντελούς, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαφάνειας της Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε το θέμα: «Open Data & Περιφέρεια Κρήτης».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και επιχειρηματίες, στελέχη του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr