Χαμηλές οι επιδόσεις της Ελλάδας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα όχι μόνον έχει επιδόσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαμηλότερες του μέσου όρου στην Ε.Ε. των «28», αλλά πλέον υπολείπεται χωρών που στο παρελθόν υστερούσαν έναντι της χώρας μας. Μεταξύ αυτών η Τουρκία και η Ουγγαρία.

Η Τουρκία σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Ενδυναμώνοντας τους Ευρωπαίους μέσω των έμπιστων ψηφιακά δημόσιων υπηρεσιών (eGov Benchmarking 2019)», διαθέτει επίπεδο χρήσης δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών στο 61,5%, όταν η Ελλάδα φτάνει το 54,5%. Και οι δύο χώρες φυσικά βρίσκονται κάτω του μέσου όρου, ο οποίος για τις 28 χώρες της Ε.Ε. είναι στο 73,2%, ενώ αν συμπεριληφθούν και οι υποψήφιες χώρες για ένταξη (Αλβανία, Τουρκία, Σερβία κ.λπ.) ο μέσος όρος υποχωρεί στο 69,3%.

Πρώτη χώρα σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η Μάλτα με επίπεδο αξιοποίησης 99,1% και ακολουθεί η Εσθονία με χρήση που φτάνει στο 90,1%.

Η Ελλάδα, σε σύνολο 36 χωρών, κατατάσσεται στην 27η θέση. Μάλιστα, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χάνει έδαφος τόσο στο επίπεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού (digitaliazation) όσο και σε επίπεδο διείσδυσης των ψηφιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών η Ελλάδα βρίσκεται στο 27%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης κινείται στο 57%. Η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα μας έχει φτάσει το 51%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 68%.

Kυρίαρχο πρόβλημα της χώρας είναι η απουσία μιας ενιαίας και κεντρικής προσέγγισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με άλλα λόγια, κάθε δημόσιος φορέας αναπτύσσει όπως επιθυμεί τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς μια γενικότερη πρόνοια για τον τύπο ή/και το είδος των δημόσια παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι σημαντικές αδυναμίες ωστόσο είναι περισσότερες. Μία από αυτές είναι η ολοσχερής απουσία χρήσης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (eIDs) και ηλεκτρονικών εγγράφων (eDocuments). Με τον όρο eDocuments η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει τα ηλεκτρονικά έγγραφα που μπορεί να ανταλλαγούν μεταξύ χωρών και να θεωρηθούν έγκυρα.

Εν γένει το επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της χώρας μας θεωρείται εφάμιλλο των χωρών της Ε.Ε. που βρίσκονται στα Βαλκάνια (Βουλγαρία και Ρουμανία).

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: https://www.kathimerini.gr