Διημερίδα του 401 ΓΣΝ Αθηνών για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Σημαντική διημερίδα του 401 ΓΣΝ Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί  στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2010 στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, με τη συνεργασία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Την διημερίδα θα χαιρετίσουν:

Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Καρλιαύτης, Διευθυντής 401 ΓΣΝ Αθηνών.
Γεώργιος Ν. Κατωπόδης, Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθολογικότερη αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων, για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, με τη μικρότερη δαπάνη.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και θα αναλυθούν:
Τα προβλήματα που αφορούν στην ανάρτηση διαγωνισμών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Τα κριτήρια κατακύρωσης με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο στην οικονομικότερη τιμή.
Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: https://kranosgr.blogspot.com/