Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας στο Yπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση, συστήνεται άμεσα Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιών καθώς και για τη Σύσταση Επιτροπής υψηλού επιπέδου για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας στην οποία θα συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας, Toomas Hendrik Ilves, πρόσωπο γνωστό για τη συμβολή του στον μετασχηματισμό της χώρας του.

Στο άρθρο 45 του πολυνομοσχεδίου περιγράφεται ο σκοπός της Επιτροπής για τον Ψηφιακό και Διοικητικό Μετασχηματισμό της Ελλάδας, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σε σχέση με τα θέματα και τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως ενδεικτικά για η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Ευρυζωνικό σχέδιο, η Κυβερνοασφάλεια, το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών και Μείωσης της Γραφειοκρατίας.

Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδος, η δημιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για ψηφιακό μετασχηματισμό και την απλούστευση των διαδικασιών, ο συντονισμός των δράσεων όλων των αρμόδιων Υπουργείων και φορέων, όπως και η συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» του άρθρου 114 του ν.4622/2019 (Α 133 ) και η υποβολή προτάσεων προς την τελευταία για την επίτευξη των στόχων του έργου της.

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας θα ανήκει στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με βάση τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχέδιου συστήνεται θέση μετακλητού Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

Οσον αφορά στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας μπορεί να καλυφθεί από το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από το ένστολο ή πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιμενικό Σώμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και από καθηγητές ΑΕΙ, κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr/