Καλωσήρθατε στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης, και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΚΕΗΔ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γιάννης Χαραλαμπίδης, σας καλωσορίζουν στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. To Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ) αποτελεί πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με στόχο τη μελέτη, εκπαίδευση και υποστήριξη της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για τη διακυβέρνηση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το κέντρο, μέσα από τη συνεχή συγκέντρωση της διεθνούς αλλά και της ελληνικής εμπειρίας πάνω σε κρίσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στοχεύει αφενός στην όσο το δυνατόν πιο άμεση και ολοκληρωμένη διάδοση των κανόνων και μεθόδων που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην ευέλικτη εφαρμογή του πλήθους των δυνατοτήτων της στις εκάστοτε ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΚΕΗΔ συνεργάζεται με μεγάλο πλήθος ερευνητών, στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε μία προσπάθεια να διαδώσει τις σύγχρονες μεθοδολογίες και καλές πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από όλον τον κόσμο, προς πολίτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές, ειδικούς, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και ενδιαφερόμενους πολίτες να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας.