Καθιερώνονται από το 2019 τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια στις συναλλαγές Εφορίας, Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Έτοιμη προς υπογραφή είναι η απόφαση για την καθιέρωση από το 2019 των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών. Το κείμενο της απόφασης είναι έτοιμο και απομένουν μόνο οι υπογραφές από την υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Η απόφαση καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής και συγκεκριμένα τη διαδικασία έκδοσης των ηλεκτρονικών τιμολογίων, αλλά και τη διαδικασία τωνφορολογικών ελέγχων επί των τιμολογίων που θα εκδίδονται από τους επιχειρηματίες.

Ακόμη καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν οι επιτηδευματίες, μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος, να εκδίδουν χειρόγραφα τιμολόγια. Τα συγκεκριμένα όμως θα τίθενται αυτομάτως σε διαδικασία ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά τους.

Η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, η οποία αποσκοπεί στην δραματική μείωση του φαινομένου της διακίνησης χάρτινων πλαστών και εικονικών τιμολογίων, τα οποία χρησιμοποιούνται επί δεκαετίες προκειμένου να αποφύγουν φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, αρκετές επιχειρήσεις, καθώς τα πλαστά χάρτινα τιμολόγια αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους φοροδιαφυγής. Σημειώνεται ότι τα πλαστά τιμολόγια επεκτείνουν τον χρόνο της παραγραφής στα 10+1 χρόνια, για όλους τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή εάν εντοπιστεί ένα εικονικό τιμολόγιο σε μια επιχείρηση καλούνται για έλεγχο όλες οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και δεν ισχύει η πενταετία για την παραγραφή των υποθέσεών τους.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται μεταξύ των άλλων ότι η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018 και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την πλήρη υλοποίηση του μέτρου θα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Βάσει του αναθεωρημένου αυτού χρονοδιαγράμματος, από την 1η Ιανουαρίου 2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική πλέον για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Με την καθιέρωση της υποχρεωτικής «ηλεκτρονικής τιμολόγησης» θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Επίσης τα στοιχεία των τιμολογίων, θα διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση, ενώ σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων, το έργο των αρχών διευκολύνεται τα μέγιστα.
Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιος να καταχωρεί στα βιβλία του πλαστό ή εικονικότιμολόγιο ώστε να εκπέσει δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδά του, καθώς στα βιβλία θα γράφονται μόνο τα τιμολόγια τα οποία θα είναι μόνο ηλεκτρονικά και θα τελούν υπό τον έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Το έργο του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει τριών ειδών διασταυρώσεις επί των ηλεκτρονικών τιμολογίων και συγκεκριμένα:

  1. Το πρώτο στάδιο θα είναι η λήψη από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, των συναλλαγών και ο πρώτο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.
  2. Το δεύτερο στάδιο θα προβλέπει την επιβεβαίωση της συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, εάν δηλαδή και οι δύο έχουν δηλώσει τα ίδια στοιχεία για την ίδια συναλλαγή.
  3. Το τρίτο στάδιο ελέγχου προβλέπει την επιβεβαίωση της πληρωμής της συναλλαγής, με την μεταφορά του ποσού της αξίας μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι συναλλασσόμενοι.

Περισσότερες Πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr/