Μετάβαση στο ανοιχτό λογισμικό για τη Βαρκελώνη.

Η πόλη της Βαρκελώνης ξεκίνησε την μετάβαση σε εφαρμογές Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού .Η στρατηγική της πόλης είναι να αντικαταστήσει πρώτα όλες τις εφαρμογές των σταθμών εργασίας της πόλης με  λύσεις ανοιχτού κώδικα, μέχρι να απομείνει μόνο το λειτουργικό σύστημα των Windows ως το μοναδικό κλειστό λογισμικού που θα υπάρχει στους υπολογιστές. Σε τελικό βήμα, το λειτουργικό σύστημα θα αντικατασταθεί από το Linux.

Για να επιτευχθεί αυτό, η πόλη θα ξεκινήσει την ανάθεση έργων πληροφορικής σε τοπικές ΜΜΕ και ταυτόχρονα θα προσλάβει 65 νέους προγραμματιστές για να εργαστούν σε προγράμματα λογισμικού. Ένα από τα έργα θα είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ψηφιακή αγορά) που θα επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε δημόσιες προσφορές.

Περισσότερες Πληροφορίες στην Πηγή: https://opengov.ellak.gr/