Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Health Datathon.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο Health Datathon το οποίο διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών (ΙΕΑ), τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛ/ΛΑΚ) και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (ΕΕΜΕΠΥ).

Στο Health Datathon συμμετείχαν 9 ομάδες, οι οποίες συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πρωτότυπες λύσεις σε αναπάντητα ερωτήματα τόσο στον κλινικό τομέα όσο και σε εκείνον της διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα σύνολα ανωνυμοποιημένων δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Β.Ι) του Υπουργείου Υγείας.

Το Health Datathon ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης 16/05 με το Φροντιστήριο του Datathon. Οι διοργανωτές και εκπρόσωποι της ΗΔΙΚΑ και του Υπουργείου Υγείας παρουσίασαν τους στόχους και τα διαθέσιμα δεδομένα του hackathon. Το Health Datathon αποτελεί ένα Hackathon με πραγματικά δεδομένα υγείας (Real World Data), τα οποία αναμένονται να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή γνώσης και εφαρμογών για τις υπηρεσίες υγείας τα επόμενα χρόνια. Στην Ελλάδα, χάρη στα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Δεδομένων των Νοσοκομείων, των Μητρώων Ασθενών και του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, μπορούν να αναπτυχθούν νέες, καινοτόμες και χρήσιμες εφαρμογές αξιοποίησης δεδομένων υγείας. Τα Hackathons διεθνώς αποτελούν πηγές προώθησης καινοτόμων υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: https://opendata.ellak.gr