Πρόσκληση Ημερίδας ΚΕΗΔ

Το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ – www.dgrc.gr ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σας προσκαλεί το Σάββατο, 1η Απριλίου 2017 στις 9:30 π.μ., στην Ημερίδα που διοργανώνει στην Αθήνα με θέμα:

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές Κατευθύνσεις και
Εφαρμογές»

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών) στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι δράσεις του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ). Δύο ομάδες συζήτησης θα σχηματιστούν από τους συνεργαζόμενους φορείς του ΚΕΗΔ: (α) εκπρόσωποι φορέων της δημόσιας διοίκησης και (β) εκπρόσωποι επιχειρήσεων με θέμα την εφαρμοσιμότητα των νέων τάσεων και εξελίξεων και τάσεις του τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Την ημερίδα θα ανοίξει ο πιο παραγωγικός ερευνητής σε παγκόσμιο επίπεδο στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καθηγητής Marijn Janssen από το Delft University of Technology, παρουσιάζοντας καινοτομικές προσεγγίσεις στον τομέα. Ο Marijn Janssen είναι αντιπρόεδρος του IFIP Group on Public Administration Ιnformation Systems, επικεφαλής του εργαστηρίου “Technology, Policy and Management” του τμήματος “Engineering Systems and Services” και μέλος της επιτροπής έκδοσης μεγάλου κύρους επιστημονικών περιοδικών. Η έρευνά του εστιάζεται τόσο σε καταστάσεις στις οποίες οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να συνεργαστούν όσο και στη σχέση μεταξύ κυβερνήσεων και πολιτών, προωθώντας τη δημιουργία και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μορφών διακυβέρνησης.

Δηλώσετε συμμετοχή στην Ημερίδα του ΚΕΗΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://bit.ly/2lwRUCz , μέχρι τις 20/3/2017.  Ο τόπος διεξαγωγής της Ημερίδας θα σας αποσταλεί με email μετά την εγγραφή σας.

Το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ – www.dgrc.gr) αποτελεί πρωτοβουλία πανεπιστημιακών εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρήσεων και οργανισμών πολιτών, υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι ένας φορέας μελέτης, εκπαίδευσης, σχεδιασμού και υποστήριξης της εφαρμογής σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για τη διακυβέρνηση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ο οποίος στοχεύει αφενός στην όσο το δυνατόν πιο άμεση και ολοκληρωμένη διάδοση των κανόνων και μεθόδων που προσφέρει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αφετέρου στην ευέλικτη εφαρμογή του πλήθους των δυνατοτήτων της στις εκάστοτε ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Σας περιμένουμε !

Ο Πρόεδρος του ΚΕΗΔ,

Γιάννης Χαραλαμπίδης

Αναπλ. Καθηγητής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εάν θέλετε να γίνετε μέλη του ΚΕΗΔ, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://dgrc.gr/register/