Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στον δήμο Αβδήρων.

Ο Δήμος Αβδήρων σε συνεργασία με μεγάλη εταιρία πληροφορικής, υλοποιεί έργο με τίτλο «Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ)» σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών των εκπροσώπων του Δήμου Αβδήρων προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του Πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με τις νέες λειτουργικότητες της λύσης ΣΗΔΕ Papyros Millenium III και τη σχετική παροχή υπηρεσιών για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου που διακινούν φυσικά και ηλεκτρονικά έγγραφα.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr/