Με τρεις προσομoιωτές, αξίας 972 χιλ. ευρώ ενισχύεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης.

Στην προμήθεια  τριών προσομοιωτών για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (Σούδα Χανίων), προχώρησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η σχετική σύμβαση ύψους  917.688,04 ευρώ, υπεγράφη από τον Υπουργό  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Κουβέλη ύστερα από ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια, αφορά σε:

Α) Έναν Προσομοιωτή Γέφυρας αποτελούμενο από 4 γέφυρες, κάθε μία από τις οποίες  θα αντιπροσωπεύει ένα  πλοίο και μία θέση εκπαιδευτή.

Β) Έναν Προσομοιωτή GMDSS αποτελούμενο από οκτώ θέσεις άσκησης σπουδαστών και μίας θέσης εκπαιδευτή.

Γ) Έναν Προσομοιωτή χειρισμού υγρού φορτίου αποτελούμενο από έξι σταθμούς εργασίας άσκησης σπουδαστών και μία θέση εκπαιδευτή.

Η παράδοση του εξοπλισμού στην ΑΕΝ Κρήτης θα γίνει εντός των επομένων έξι μηνών, όπως προβλέπει η Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της αναδόχου εταιρείας.

To έργο χρηματοδοτείται από  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Πράξη: «Συμπλήρωση- αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ).

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr