Εγκατάσταση Δικτύου Φωτισμού LED μέσω ΣΔΙΤ, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τιμήθηκε στο 3ο Συνέδριο Smart Cities – Digital Citizens για τη στρατηγική της στον τομέα των “Εξυπνων Πόλεων και Υποδομών”. Την σχετική Διάκριση παρέλαβε ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός από τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δημοπράτησε ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση  όλου του ενεργοβόρου δικτύου φωτισμού των οδών, που υπάγονται στην αρμοδιότητά της με τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED. Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλελέγχου του δικτύου φωτισμού της Περιφέρειας.

Η διαγωνιστική διαδικασία αφορά σε ανοιχτό διαγωνισμό που στηρίζεται σε σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και καλές πρακτικές, που διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του επιλεγόμενου εξοπλισμού, ενώ στη διεκδίκηση του έργου περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα επιτρέψει στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όχι μόνον την αναβάθμιση των δρόμων  σύμφωνα με  τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά  και την εξοικονόμηση ενέργειας η οποία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 60%, γεγονός που θα οφελήσει την Περιφέρεια και τους πολίτες σε  οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Μέσω του συγκεκριμένου υπερσύγχρονου συστήματος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εξασφαλίζει από τώρα τη δυνατότητα της μελλοντικής επέκτασής του για την ανάπτυξη επιπρόσθετων, μελλοντικών «έξυπνων» εφαρμογών.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr/