Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών το Βραβείο Καλύτερης Μελέτης Περιπτώσεων GS1 για την Εφαρμογή των Προτύπων στα Χειρουργεία.

Εκ μέρους του νοσοκομείου, ο Σωτήρης Τσιάφος-Τσιάρας έλαβε το βραβείο στο 35ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Υγεία της GS1. Όταν το Β’ εξάμηνο του 2017 μεταφέρθηκε στο 401, ο κ. Τσιάφος-Τσιάρας έφερε την εμπειρία του στο σύστημα GS1 (ψηφιακή κωδικοποίηση με τη χρήση barcodes), αφού το είχε εφαρμόσει με επιτυχία στο τμήμα φαρμακευτικής.

Όντας στρατιωτικός φαρμακοποιός και εμπειρογνώμονας ιχνηλασιμότητας, διορίστηκε υπεύθυνος έργου για την ιχνηλασιμότητα. Προσδιόρισε τους στόχους, δημιούργησε ένα βραχυπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα, με σαφή παραδοτέα και κατάφερε να επιτύχει μεγάλη αποδοχή και υποστήριξη από το προσωπικό του νοσοκομείου, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά την εφαρμογή του. Αυτή η δέσμευση προσέθεσε στα αποτελέσματα αποδοτικότητα, εξοικονόμηση κόστους, ασφάλεια ασθενών και αποτελεί τον σπουδαίο οδηγό πίσω από την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος GS1 και στα υπόλοιπα τμήματα και εργαστήρια του νοσοκομείου.

Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε αυτή την περίπτωση σε διάφορες πτυχές, όπως τα σαφή ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα, τη γενεσιουργός κλινική συμμετοχή και τις ευκαιρίες συνέχειας του έργου.

Μερικά μόνο, από τα θετικά αποτελέσματα ακολουθούν παρακάτω:

-Τι φαρμακευτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε και σε ποιον ασθενή.

-Παρακολούθηση των υλικών, ημερομηνίες λήξεως.

-Ακρίβεια αποθέματος στο 98%.

-Βελτιωμένη πρόβλεψη, ορατότητα για τις μελλοντικές ανάγκες.

-Λιγότερες απώλειες, εξοικονόμηση κόστους.

-Καλύτερη αξιοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: https://www.gs1.org/