Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο.

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
ανακοίνωσε νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου
από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας. Οι νέοι κανόνες παρουσιάζονται μία
εβδομάδα πριν από την άτυπη σύνοδο του Σάλτσμπουργκ, όπου οι ηγέτες της
ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν θέματα ασφάλειας.

Κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκειται σε σαφείς κανόνες προκειμένου να
αποφεύγεται η κατάχρηση των υπηρεσιών της για τη διάδοση τρομοκρατικού
περιεχομένου. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ισχυρές
ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ελευθερίας του λόγου στο
διαδίκτυο και για να διασφαλιστεί ότι διώκεται μόνο το τρομοκρατικό
περιεχόμενο.

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο συνεχίζει να υφίσταται και να κυκλοφορεί
στο διαδίκτυο, αποτελώντας έναν πολύ υπαρκτό κίνδυνο για την ευρωπαϊκή
κοινωνία. Μόνο τον Ιανουάριο του 2018, διαδόθηκαν στο διαδίκτυο σχεδόν
700 νέες επίσημες προπαγανδιστικές δημοσιεύσεις του Da’esh.
Η Επιτροπή ήδη εργάζεται σε εθελοντική βάση με διάφορους βασικούς
ενδιαφερομένους, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες, κράτη μέλη και την
Ευρωπόλ, στο πλαίσιο του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, προκειμένου
να περιορίσει την παρουσία του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Τον Μάρτιο,
η Επιτροπή συνέστησε στις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη να λάβουν
σειρά μέτρων για να προαγάγουν περαιτέρω το έργο αυτό. Παρότι οι
προσπάθειες αυτές έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα, η συνολική πρόοδος
δεν ήταν επαρκής.

Περισσότερες πληροφορίες στην Πηγή: http://www.ictplus.gr/