26 δορυφόροι του Galileo σε τροχιά για βελτιωμένο σήμα δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ.

Τέσσερις ακόμη δορυφόροι του Galileo εκτοξεύτηκαν με επιτυχία από το ευρωπαϊκό
διαστημοδρόμιο της γαλλικής Γουιάνας μέσω του ευρωπαϊκού πυραύλου
Ariane-5. Με μια συστοιχία από 26 πλέον δορυφόρους, το παγκόσμιο σύστημα
δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ θα εκπέμπει ακριβέστερο σήμα για μεγάλο
εύρος πολύτιμων υπηρεσιών.

Το σύστημα Galileo παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και
χρονοπροσδιορισμού σε περίπου 400 εκατομμύρια χρήστες από τον Δεκέμβριο
του 2016. Με τη σημερινή εκτόξευση των δορυφόρων πλησιάζουμε στον στόχο
του 2020, χρονιά κατά την οποία θα πρέπει να υπάρχει πλήρης
επιχειρησιακή ικανότητα. Το Galileo θα είναι, με ακρίβεια-ρεκόρ 20
εκατοστών, το πιο επακριβές δορυφορικό σύστημα πλοήγησης στον κόσμο.

Το διάστημα μπορεί να είναι πολύ μακριά, αλλά η τεχνολογία, τα δεδομένα
και οι υπηρεσίες που σχετίζονται μ’ αυτό έχουν γίνει απολύτως απαραίτητα
στην καθημερινή μας ζωή, είτε πρόκειται για έρευνες διάσωσης, είτε για
συνδεδεμένα αυτοκίνητα, έξυπνα ρολόγια χειρός, τη γεωργία ή την
αεροναυσιπλοϊα. Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι ισχυρή,
ανταγωνιστική και δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές
ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της ΕΕ που καλύπτει την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή
πρότεινε πρόσφατα την υπαγωγή όλων των υφιστάμενων και νέων διαστημικών
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ενός μόνο διαστημικού προγράμματος της ΕΕ
ύψους 16 δισ. ευρώ

Το Galileo παρέχει σήμερα τρία είδη υπηρεσιών που βασίζονται στη
δορυφορική πλοήγηση:

Ανοικτή υπηρεσία του Galileo: πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία εντοπισμού
θέσης, πλοήγησης και χρονοπροσδιορισμού. Η υπηρεσία χρονισμού γίνεται
όλο και πιο σταθερή, ακριβής και γρήγορη (σε νανοδευτερόλεπτα) σε
σύγκριση με άλλα συστήματα εντοπισμού θέσης. Καθιστά δυνατή την
ενεργοποίηση του συστήματος eCall, που είναι υποχρεωτικό σε όλα τα νέα
αυτοκίνητα από τις 31 Μαρτίου 2018, και καθιστά δυνατό τον εντοπισμό της
θέσης του οχήματος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης του Galileo (SAR):εντοπισμός της θέσης από
την οποία εκπέμπονται σήματα κινδύνου από ραδιοφάρο. Με την έναρξη των
αρχικών υπηρεσιών του Galileo, τον Δεκέμβριο του 2016, έχει μειωθεί ο
χρόνος που χρειάζεται για να εντοπιστεί άνθρωπος στη θάλασσα ή τα βουνά
από 4 ώρες σε 10 λεπτά περίπου μετά την ενεργοποίηση του φάρου που
εκπέμπει τα σήματα κινδύνου. Η ακρίβεια του εντοπισμού θέσης βελτιώθηκε
από 10 χλμ χωρίς το Galileo σε λιγότερο από 2 χλμ με το Galileo.
Επιπλέον, από τον επόμενο χρόνο, η υπηρεσία θα επιστρέφει ένα σήμα με το
οποίο θα ενημερώνεται το άτομο που κινδυνεύει ότι το σήμα του
παραλήφθηκε και έχει εντοπιστεί η θέση του.

Κυβερνητική υπηρεσία του Galileo (PRS): κρυπτογραφημένη υπηρεσία,
σχεδιασμένη για τις δημόσιες αρχές προς χρήση σχετική με την ασφάλεια,
για παράδειγμα για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η PRS αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας, ακόμη και στο πιο αντίξοο
περιβάλλον. Παρέχει δε μια ιδιαίτερα αξιόπιστη και πλήρως
κρυπτογραφημένη υπηρεσία προοριζόμενη αποκλειστικά για κρατικούς χρήστες
κατά τη διάρκεια εθνικών έκτακτων αναγκών ή κρίσεων, όπως οι
τρομοκρατικές επιθέσεις.

Οποιοσδήποτε διαθέτει συσκευή συμβατή με το Galileo μπορεί να
χρησιμοποιεί τα σήματα του συστήματος για τον εντοπισμό θέσης, την
πλοήγηση και τον χρονισμό. Οι υπηρεσίες του Galileo βασίζονται σε σήματα
μεγάλης ακρίβειας, αλλά κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης δεν είναι
διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και, συνεπώς, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό
με άλλα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, όπως το GPS. Με κάθε δορυφόρο
που προστίθεται, η διαθεσιμότητα του Galileo και οι επιδόσεις του σε
παγκόσμιο επίπεδο βελτιώνονται σταδιακά. Μόλις ολοκληρωθεί το σύνολο των
30 δορυφόρων το 2020, το Galileo θα είναι πλήρως λειτουργικό και
ανεξάρτητο, γεγονός που σημαίνει ότι ο εντοπισμός θέσης θα είναι δυνατός
αυτόνομα, παντού και ανά πάσα στιγμή με τη χρήση των δορυφόρων του
Galileo.

Περισσότερες Πληροφορίες στην Πηγή: https://www.diorismos.gr/