Λεξικό Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το ελληνο-αγγλικό λεξικό όρων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει περισσότερους απο 1000 όρους που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα, τις τεχνολογίες και  τις εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το λεξικό έχει εκδοθεί και συντηρείται απο το ΚΕΗΔ, ενώ είναι δυνατή η προσθήκη νέων όρων από τους αναγνώστες.

http://icsdweb.aegean.gr/project/lexiko/