Το WikiLeaks δημοσίευσε την πρώτη παρτίδα πηγαίου κώδικα για τα κυβερνό-όπλα της CIA

Ο πηγαίος κώδικας που κυκλοφόρησε σήμερα ονομάζεται Hive και είναι ένα framework εμφυτευμάτων, που επιτρέπει στους συνεργάτες της CIA να ελέγχουν το κακόβουλο λογισμικό που τοποθετούν σε υπολογιστές των θυμάτων τους.

Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2017, το WikiLeaks κυκλοφόρησε μόνο την τεκμηρίωση για τον υποτιθέμενο κυβερνο-οπλισμό της CIA. Tο WikiLeaks ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα αρχεία έχουν κλαπεί από την CIA από hackers και εσωτερικούς συνεργάτες.

Όλες αυτές οι αποκαλύψεις ήταν μέρος μιας σειράς διαρροών του WikiLeaks που ονόμασε Vault 7. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα το Hive που κυκλοφόρησε σήμερα είναι η πρώτη δημοσίευση μιας μακράς σειράς παρόμοιων εκδόσεων, που αποκαλεί το Vault 8.

Τα εργαλεία που συμπεριλαμβάνονται στο Hive δεν φαίνεται να παρουσιάζουν κάποιο άμεσο κίνδυνο για τους τελικούς χρήστες, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υπονομεύσουν σημερινούς υπολογιστές. Όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μια βασική υποδομή για την παράδοση και τον έλεγχο άλλων πιο ισχυρών απειλών.

Εάν το WikiLeaks κυκλοφορήσει τον πηγαίο κώδικα όλων των εργαλείων που αναφέρονται στο Vault 7, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα για όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες, στην πηγή: http://www.prodefence.org/category/eidiseis/